Wyceny konstrukcji dachów wykonujemy po zapoznaniu się z projektem.

Aby otrzymać wycenę konstrukcji dachu należy:

  • przesłać w wersji elektronicznej rysunki z dokumentacji projektowej potrzebne do szczegółowego zrozumienia konstrukcji dachu (rzut więźby dachowej, rzut parteru/poddasza, rzut dachu, przekroje pionowe budynku itp.) / dokumentację projektową można także dostarczyć do siedziby firmy w wersji papierowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
  • podać planowany termin wykonania.

Proces realizacji zamówienia po podpisaniu umowy:

  • pomiary budynku w naturze,
  • sporządzenie dokumentacji 3D wraz z dokumentacją warsztatową,
  • prefabrykacja,
  • dostawa na plac budowy gotowych elementów do montażu lub do samodzielnego montażu wraz z dokumentacją montażową.